Side ikke fundet

Historisk Forening AAU

Reception for Historiestudiets håndbogsbibliotek

Historisk Forening vil gerne invitere alle interesserede til en reception i anledningen af åbningen af håndbogsbiblioteket. Vi er endelig kommet på plads i de nye omgivelser i Fibigerstræde 1. Vi skulle selvfølgelig have vores håndbogsbibliotek med fra Kroghstræde 1. Det betyder, at der er sket nogle ændringer i samlingen, men nu står den mere brugbar …