Side ikke fundet

Historisk Forening AAU

AAU-valgs resultater

3/12-19 Vellykket AAU-valg!  HiF’s kandidater er blevet stemt ind på alle de tilgængelige pladser i Studienævnet for Historie. Ligeledes lykkedes det at få stemt formanden ind på pladsen i Institutrådet for Politik og Samfund! Institutråd for Politik og Samfund:Simon Holleufer. Studienævn for Historie:Simon Holleufer.Mia Kanstrup.Martin Møller-Nielsen. Tusinde tak skal det lyde til alle, der har …